DU HỌC SINH QUÊ HẢI DƯƠNG TẠI KURUME (Nhật Bản)

DU HỌC SINH QUÊ HẢI DƯƠNG TẠI KURUME
Tôi ( bên trái)

Tôi đã đến Nhật Bản được hơn một năm,sinh hoạt của tôi rất bận rộn cho việc học tiếng nhật và công việc làm thêm.Tuy cuộc sống có vất vả nhưng bù lại là sự trưởng thành theo từng ngày của tôi.
Không chỉ một mình tôi mà tất cả những bạn đang du học tại Nhật Bản đều như thế.
Tôi yêu Nhật Bản,yêu con người Nhật Bản,và yêu nền văn hóa của họ.
Tôi mong được gắn bó lâu dài trên đất nước Nhật Bản(quê hương thứ hai của tôi)

1
Bạn cần hỗ trợ?